Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

OpenCRM: Cầu nối giữa doanh nghiệp - khách hàng - đối tác và nhà cung cấp

open erp crm

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng - CRM trên nền Open ERP cung cấp đầy đủ các chức năng giúp quản lý xuyên suốt chu trình dịch vụ khách hàng từ trước bán hàng (quản lý thông tin, lịch sử liên hệ, đánh giá tiềm năng...) đến tiếp cận bán hàng (quản lý lịch hẹn, quá trình giao dịch, cơ hội đàm phán...) và sau bán hàng (quản lý các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng, quản lý trung tâm hỗ trợ khách hàng...)

Xem thêm...