Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

OpenERP: Giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp

GS OpenERP Viet Nam

Ngày nay, đóng góp của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trở nên rõ hơn bao giờ hết. Việc ứng dụng các hệ thống giúp tự động xử lý các hoạt động lặp đi lặp lại và được tích hợp hoàn toàn trở nên vô cùng cần thiết để đi trước các đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm...