Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

Giấy phép và chi phí

GIẤY PHÉP

Giấy phép Open ERP Server và GTK client được đăng ký theo Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3.0 (viết tắc là GNU GPL v3.0) trong khi Open ERP Web-client thì được phân phối theo giấy phép "OpenERP Public License" dựa theo giấy phép Mozilla Public License (MPL) phiên bản 1.1

OpenERP Server và GTK Client

Những điểm chính của giấy phép công cộng GNU GPL v3.0 :

  • Tự do sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích nào.
  • Tự do sửa đổi phần mềm theo mục đích sử dụng
  • Tự do chia sẻ phần mềm cho bạn bè và người thân
  • Tự do chia sẻ những sửa đổi của bạn
GS OpenERP Viet Nam

Để biết thêm thông tin về giấy phép công cộng GNU GPL v3.0 vui lòng truy cập vào đây.

Open ERP Web Client

Giấy phép phần mềm công cộng Open ERP dựa theo giấy phép Mozilla Public License (MPL) phiên bản 1.1 thì có những hạn chế sau:

  • Tất cả tên, đường dẫn và logo của Tiny, OpenERP và Axelor phải được giữ nguyên bản, không được có bất kỳ thay đổi nào trong tất cả giao diện phần mềm, đặc biệt trang mở đầu và nhãn đầu của phần mềm, mặc dù phần mềm đã được sửa đổi hoặc thêm mã nguồn.
  • Tất cả sự phân phát phần mềm nào đều phải giữ lại mã nguồn Open ERP Public License
  • Tất cả sự tích hợp vào bất kỳ phần mềm nào khác đều phải giữ lại mã nguồn Open ERP Public License.

Nếu bạn cần giấy phép thương mại để gỡ bỏ những hạn chế này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo Giấy phép MPL tại đây.

CHI PHÍ

Open ERP được cung cấp miễn phí, bạn có thể download phiên bản đầy đủ và ổn định trực tuyến. Không có bất kỳ chi phí ẩn nào khác. Chỉ có dịch vụ (như bảo trì, chỉnh sửa theo yêu cầu) thì không miễn phí.

GS OpenERP Viet Nam Free

Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị cung cấp cho khách hàng các gói gắn với các dịch vụ thương mại. Phiên bản này cung cấp không hạn chế sửa lỗi, chuyển đổi lên các phiên bản mới, và bảo hành vòng đời sản phẩm ....