Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

FAQs

Thông tin chung.
GS OpenERP Viet Nam Free
Những thắc mắc về việc sử dụng cũng như tính năng của phần mềm


Nền tảng công nghệ.
GS OpenERP Viet Nam Free


Quy trình triển khai giải pháp.
GS OpenERP Viet Nam Free
Chi tiết các giai đoạn triển khai ứng dụng OpenERP


Giấy phép và chi phí.GS OpenERP Viet Nam Free
Bạn sẽ nhận được thông tin về bản quyền phần mềm, các chi phí cho việc triển khai OpenERP và các dịch vụ gia tăng


Yêu cầu cung cấp các tính năng mới hoặc một giải pháp đặc thù.GS OpenERP Viet Nam Free