Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

Mua hàng

"Từ nay với doanh nghiệp, để sở hữu một phần mềm ERP đã không còn vướng bất kỳ trở ngại nào.
Vấn đề lớn nhất cần quan tâm là việc ứng dụng như thế nào để phần mềm trở thành một giải pháp hữu ích thật sự"

OpenERP Viet Nam logo

Các phiên bản của OpenERP đều dựa trên cùng một mã nguồn mở giống nhau và được cấp hoàn toàn miễn phí. Người dùng được phép sử dụng, được phép sửa đổi và trao tặng cho người khác.

Bạn có thể download phiên bản ổn định mới nhất trực tuyến. Không có bất kỳ chi phí ẩn nào. Chỉ có dịch vụ (như bảo trì) thì không miễn phí.

Tất cả chi phí: Server, Hosting, triển khai, bảo trì, hướng dẫn sử dụng, và chỉnh sửa theo yêu cầu.

Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị cung cấp cho khách hàng các gói gắn với các dịch vụ thương mại. Các gói dịch vụ này cung cấp không hạn chế sửa lỗi, chuyển đổi lên các phiên bản mới, và bảo hành vòng đời sản phẫm ....

  • Bạn muốn sửa đổi OpenERP để thích ứng với mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai !
  • Bạn muốn khai thác các tính năng của OpenERP hiệu quả hơn !
  • Bạn muốn OpenERP thực sự là giải pháp của riêng doanh nghiệp bạn !
GS OpenERP Viet Nam trien khai

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận những dịch vụ tốt nhất!