Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

Screenshots

Giao diện của OpenERP được thiết kế logic nhằm tạo giác gần gũi và dễ sử dụng. Click vào các ảnh dưới đây để xem việc sử dụng OpenERP đơn giản và dễ chịu như thế nào.


Tìm hiểu thêm về OpenERP tại đây và đây.